Zoom striper

Zelda

Lina har ferie og Maren Uthaugs Ting jeg gjorde er sommervikar. Nye Zelda er tilbake 14. august.

Zelda er en storkjefta feminist med sterke drifter, store drømmer og svak gjennomføringsevne. Hun vil jobbe med media, men når ikke lenger enn youtube. Hun vil være kunstner, men får det ikke til. Hun vil finne seg selv, men liker ikke det hun finner.

Zoom striper